Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020

Uuden tieliikennelain myötä myös talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännöt muuttuvat. Uudistuksen myötä kuljettajien oma vastuu ja ennakointivelvollisuus asianmukaisesta rengastuksesta korostuu.

Uusi laki pähkinänkuoresssa – talvirenkaat
 • Talvirenkaita tulee käyttää mikäli sää tai keli sitä edellyttää, marraskuun alusta maaliskuun loppuun.
 • Pakollinen käyttöaika kelin niin edellyttäessä, pitenee siten aikaisemmasta vaatimuksesta kuukaudella sekä syksyllä, että keväällä.
 • Kuitenkin myös kesärenkaita saa tuona aikana käyttää, mikäli alueella vallitsee ”kesäkeli”.
 • Säällä tai kelillä, jolloin talvirenkaiden käyttöä edellytetään, tarkoitetaan tieolosuhteita, joissa alueen tieverkolla, myös pienemmät tiet huomioon ottaen, on tarve käyttää talvirenkaita olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi.
 • Yksittäistapauksessa liikenteenvalvoja määrittelee, onko olosuhde sellainen, että talvirenkaita on käytettävä.
 • Auton käyttäjän vastuulla on huolehtia ennakoiden, että alla on lain edellyttämät renkaat.

 

Joulu- ja talvilomat, pääsiäinen ja mökkiviikonloput saavat ihmiset liikkumaan perinteisesti vähälumisemmasta etelästä pohjoiseen runsain määrin talvikauden aikana.
Kuinka sitten arvioida talvirenkaiden tarvetta? Ohessa muutama vinkki!

 • Mikäli tiedät arkesi sisältävän pakollisia aikaisia aamulähtöjä tai myöhäisiä kotiinpaluita, on talvirenkaiden tarpeeseen erityisesti varauduttava.
 • Suomi on pitkä maa, jossa sääolosuhteet sekä ajoympäristö voivat vaihtua lyhyenkin matkan aikana. Tarkista siis reitin vallitsevat olosuhteet ja matka-ajan ennusteet, mikäli talvirenkaat ovat vielä vaihtamatta.
 • Kevättä kohti mentäessä tienpientareille kertyneet lumikinokset ja niistä teille valuvat sulamisvedet yhdistettynä yöpakkasiin, voivat olla arvaamaton yhdistelmä.
 • Puustojen varjostamat tiet voivat paikoitellen olla todella liukkaita, vaikka kevätaurinko jo lämmittäisikin. Tähän kannattaa varautua, vaikka pääväylät vaikuttaisivatkin sulilta ja lumettomilta.
 • Maaston pinnanmuodot ja vesistöjen läheisyys lisäävät mahdollisuutta teiden liukkaudelle vähälumisinakin ajanjaksoina aina loppusyksystä kevääseen.

 

Talvirenkaita tarvitaan siis jatkossakin. Ennakointi ja suunnitelmallisuus korostuvat tulevana syksynä kun uuden tieliikennelain asetukset tulevat ajankohtaisiksi talvirenkaiden osalta. Uudet rengasmääräykset kaipaavat tuekseen myös laajaa valistusta, valvontaa ja seurantaa. Liikenneturvallisuuden vaarantumisen ehkäisy on lakimuutoksen käyttöönoton ollessa ajankohtainen erityisen tärkeää.

Tutustu uuteen tieliikennelakiin kokonaisuudessaan täältä.