1. Järjestäjä
Rengascenter Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti

2. Kilpailun ajankohta
Arvontaan voi osallistua kilpailuaikana 11.-17.12.2023.

3. Osallistuminen
Arvontaan osallistuu reagoimalla ja kommentoimalla Rengascenterin Michelin Renkaat -kampanjajulkaisua Facebookissa tai Instagramissa.

4. Palkinnot
Arvomme kaikkien kommentoijien kesken, voittajan valinnan mukaan haluamansa RengasCenter-liikkeen asiantuntijan avulla Michelin -talvirengassarjan. Arvonnan järjestäjä maksaa lainmukaisen arpajaisveron.

5. Arvontakäytäntö
Palkinto arvotaan kaikkien edellä mainittua Facebook tai Instagram -julkaisua kommentoineiden kesken.

6. Arvonta
Palkinto arvotaan 18.12.2023 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

7. Voittajan julkistus
Palkinnon voittaja julkistetaan kilpailun kommenttikentässä ja häneen otetaan yhteyttä Facebookin Messengerin tai Instagram Directin kautta. Palkinnon voittaja on mahdollista ilmoittaa myös Rengascenterin sosiaalisen median kanavilla Facebook/Instagram.

8. Uudelleenarvonta
Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

9. Palkintojen luovutus ja toimitus
Palkinnon luovutus tapahtuu voittajan kanssa erikseen sovittavana aikana.
Jos voittajalta ei saada vastausta halutusta palkintorenkaan rengaskoosta viikon kuluessa kontaktoinnista, arvotaan voittaja uudelleen.

10. Julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Rengascenterille oikeuden julkaista hänen nimensä ja asuinpaikkansa Rengascenterin sosiaalisen median kanavilla ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

11. Instagramin / Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin / Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin kanaviin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin / Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

12. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet, luonnolliset henkilöt, pois lukien Rengascenterin palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet.

13. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

14. Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.