1. Järjestäjä

Rengascenter Oy
 Askonkatu 13, 15100 Lahti

2. Kilpailun ajankohta

Arvontaan voi osallistua kilpailuaikana 6.3.-19.3.2023

3. Osallistuminen

Arvontaan osallistuu kommentoimalla Rengascenterin Nokian Renkaat -kampanjajulkaisua Facebookissa tai Instagramissa.

4. Palkinnot

Arvomme kaikkien kommentoijien kesken Nokian kesärengaspaketin henkilöautoon. Arvonnan järjestäjä maksaa lainmukaisen arpajaisveron.

5. Arvontakäytäntö

Palkinto arvotaan kaikkien edellä mainittua Facebook tai Instagram -julkaisua kommentoineiden kesken.

6. Arvonta
Palkinto arvotaan 20.3.2023 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

7. Voittajan julkistus

Palkinnon voittaja julkistetaan kilpailun kommenttikentässä ja häneen otetaan yhteyttä Facebookin Messengerin tai Instagram Directin kautta. Palkinnon voittaja on mahdollista ilmoittaa myös Rengascenterin sosiaalisen median kanavilla Facebook/Instagram.

8. Uudelleenarvonta

Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.

9. Palkintojen luovutus ja toimitus

Palkinnon luovutus tapahtuu voittajan kanssa erikseen sovittavana aikana.
Jos voittajalta ei saada vastausta halutusta palkintorenkaan rengaskoosta viikon kuluessa kontaktoinnista, arvotaan voittaja uudelleen.

10. Julkisuus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Rengascenterille oikeuden julkaista hänen nimensä ja asuinpaikkansa Rengascenterin sosiaalisen median kanavilla ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

11. Instagramin / Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin / Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin kanaviin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin / Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

12. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet, luonnolliset henkilöt, pois lukien Rengascenterin palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet.

13. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

14. Arvontasääntöjen sitovuus

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.