1. Järjestäjä
Rengascenter Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti

2. Kilpailun ajankohta
Arvontaan voi osallistua kilpailuaikana 19.8.-2.9.2019

3. Osallistuminen
Arvontaan osallistuu kommentoimalla Rengascenterin Toyo-kampanjajulkaisua Facebookissa.

4. Palkinnot
Arvomme kaikkien kommentoijien kesken Toyo-rengaspaketin max. 19”. Arvonnan järjestäjä maksaa lainmukaisen arpajaisveron.

5. Arvontakäytäntö
Palkinto arvotaan kaikkien edellä mainittua Facebook-julkaisua kommentoineiden kesken.

6. Arvonta
Palkinto arvotaan 3.9.2019. Jos voittajaa ei tavoiteta 9.9. kello 23.59 mennessä, palkinto arvotaan uudestaan 10.9. Näin menetellään, kunnes voittaja on tavoitettu.

7. Voittajan julkistus
Palkinnon voittaja julkistetaan, kun hänet on tavoitettu. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookin kautta. Palkinnon voittaja ilmoitetaan myös Rengascenterin Facebook-kanavalla.

8. Palkintojen luovutus ja toimitus
Palkinnon luovutus tapahtuu voittajan kanssa erikseen sovittavana aikana.

9. Julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Rengascenterille oikeuden julkaista hänen nimensä ja asuinpaikkansa sekä mahdollisen kilpailun osallistumiseen käytetyn kuvan ja käyttää niitä internetsivuillaan, painotuotteissa ja muussa viestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

10. Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

11. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet, luonnolliset henkilöt, pois lukien Rengascenterin palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet.

12. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

13. Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.