1. Järjestäjä
Rengascenter Oy
Askonkatu 13, 15100 Lahti

2. Kilpailun ajankohta
Arvontaan voi osallistua kilpailuaikana 30.7-1.8.2019

3. Osallistuminen
Arvontaan osallistuu kommentoimalla Rengascenterin Power Truck Show-kampanjajulkaisua Instagramissa.

4. Palkinnot
Arvomme kaikkien kommentoijien kesken 2 kappaletta 1hh sisäänpääsyyn oikeuttavaa lippua.

5. Arvontakäytäntö
Palkinto arvotaan kaikkien edellä mainittua Instagram-julkaisua kommentoineiden kesken.

6. Arvonta
Palkinto arvotaan 1.8.2019. Jos voittajaa ei tavoiteta 5.8. kello 09.00 mennessä, palkinto arvotaan uudestaan 5.8. Näin menetellään, kunnes voittaja on tavoitettu.

7. Voittajan julkistus
Palkinnon voittaja julkistetaan, kun hänet on tavoitettu. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Instagramin kautta. Palkinnon voittaja on mahdollista ilmoittaa myös Rengascenterin sosiaalisen median kanavilla.

8. Palkintojen luovutus ja toimitus
Palkinnon luovutus tapahtuu postitse.

9. Julkisuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottaja myöntää Rengascenterille oikeuden julkaista hänen nimensä ja asuinpaikkansa sekä mahdollisen kilpailun osallistumiseen käytetyn kuvan ja käyttää niitä internetsivuillaan, painotuotteissa ja muussa viestinnässä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

10. Instagramin / Facebookin osallisuus arvontaan
Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin kanaviin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin/Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

11. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18-vuotta täyttäneet, luonnolliset henkilöt, pois lukien Rengascenterin palveluksessa olevat henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan järjestämiseen sekä näiden perheenjäsenet.

12. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa ja määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän, yhteistyökumppanit sekä muut osalliset kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi eikä muuhun tavaraan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä muista arvontaan liittyvistä virheistä.

Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muuhun omaisuuteen tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

13. Arvontasääntöjen sitovuus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.