RengasCenterille uusi piste Raisioon

RengasCenteter laajenee Raisioon!

RengasTek

Uutissi Raissiost. Saarisen Jommi ja Rossin Tomi ova avanne uuren renkaskaupan Suomen suurimmas risteykses Raissios.

Renkascenter Raissio myy kumei ja vantei henkkilö- ja pakettiauttoihi. Kipases tykkäämäs meit Facebookis.

RengasTek Oy
Voudinkatu 11
21200 RAISIO
Mobile: +358 400 361 701
www.rengastek.fi